دفتر گزینش:

گزینش واحدی است وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که وظیفه آن تایید صلاحیت عمومی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در بدو ورود می باشد. مسئول گزینش، مسئول حسن اجرای بخشنامه های گزینش سازمان مرکزی در واحد مربوطه می باشد و به طور کلی فعالیت های اصلی گزینش در سه بخش دانشجویی ، هیات علمی و کارکنان انجام می گیرد. 

این اداره عهده دار جمع آوری اطلاعات یا انجام بررسی ، مطالعه و تحقیقات لازم مربوط به گزینش افراد و تایید صلاحیت آنها از جهات اخلاقی ، سیاسی عقیدتی ، علمی و تخصصی برای استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد .شرح وظایف و فعالیت ها :

  • تهیه و تنظیم پرسش نامه ها و فرم های موردنیاز واحد تحقیقاتی و ارزیابی و استعلام از مراجع ذیربط جهت گزینش داوطلبان
  • انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی شده به گزینش و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب
  • تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله
  • مصاحبه با افراد معرفی شده به گزینش و اعلام نظر درباره وضعیت آنها
  •  مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان معرفی شده به گزینش و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت کامل موازین شرعی و ضوابط مصوب
  • رسیدگی و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش 
  • نظارت مستمر ب عملکرد کارکنان و آعضای هیأت علمی واحد
  • مسئول کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی هیأت اجرایی جذب استان کرمانشاه
  • انجام سایر وظایف مربوط برحسب تصمیم دفتر گزینش

 

معرفی مدیر دفتر گزینش :

نام و نام خانوادگی: لطف اله صادقی

تحصیلات: کارشناسی

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1372

 

متصدی امور دفتری:

نام و نام خانوادگی: شهریار یوسفی        

تحصیلات: دیپلم

شروع همکاری با دانشگاه: از سال 1383