معرفی پایگاه ها و مراکز قرآنی


 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

 دانشکده علوم و معارف قرآن کریم

بنیاد ختم قرآن کریم

انديشه قم

ايسكا: پايگاه اطلاع رساني فعاليتهاي قرآني دانشجويان ايران

بخش فارسی پايگاه قرآن شناسي

بخش قرآن پايگاه اسلام وب

پارس قرآن

پرسمان قرآني

ترتيل قرآن كريم

ترجمه جديد قرآن

جامعة القرآن الكريم

جستجوي قرآن

جستجوي متن قرآن به زبان انگليسي

حفظ قرآن

خبر گزاري قرآني ايران

خدا و قرآن سه ترجمه انگليسى قرآن، تفسير، مقالاتى درباره قرآن

دار القرآن علويدار القرآن كريم

دارالقرآن اميرالمؤمنين علي (ع) بشرويه

دانشگاه اينترنتي قرآن و عترت

سازمان دار القرآن كريم

شبكه قرآن صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

قرآن در پايگاه حوزه

قرآن شناسي