محمـد رضا حبیبـی

    مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی عمران(ژئوتکنیک لرزه ای)

      درجه علمی:استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه

      گروه:مهندسی عمران-دانشکده فنی و مهندسی

 

                                             Mreza_habibi@yahoo.com         

 

 08337243065: دفتر                                                                                       

  08337243193: فاکس                                                                                     

 

 • تحصیلات:
 • کارشناسی :
 • مهندسی عمران-عمران؛دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-پلی تکنیک ایران (1376-1372)
 • کارشناسی ارشد :
 • مهندسی عمران-ژئوتکنیک؛دانشگاه صنعتی شریف ایران(1378-1376)
 • دکتری تخصصی :
 • مهندسی عمران-ژئوتکنیک لرزه ای؛دانشگاه علوم تحقیقات تهران( 1390-1385)
 • عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد:

ریز پهنه بندی لرزه ای شهری با استفاده ازامواج مایکروترمورها

 • دکتری:

بررسی پارامترهای دینامیکی خاک مسلح با استفاده از آزمایش برشی و پیچشی

 

 • سوابق علمی- آموزشی:
 • علمی:
 • *عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از سال 79 تا کنون
 • *عضو مدعو در دانشگاه های آزاد سنندج،همدان و تهران
 • *عضو مدعو در دانشگاه های رازی,جهاد دانشگاهی,علمی کاربردی و...
 • *مدرس حرفه ای پایه ارشد دوره های ارتقا  پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی در سازمان های نظام مهندسی کشور

 

 

 • آموزشی:
 • مهندسی عمران(کارشناسی):مکانیک خاک - مقاومت مصالح - سازه های بتنی و
 • فولادی- مهندسی پی - مهندسی سد- استاتیک-مهندسی پل-دینامیک
 • مهندسی عمران(کارشناسی ارشد):اندرکنش خاک و سازه-بتن پیشرفته-فولاد
 • پیشرفته –دینامیک خاک –مهندسی زلزله پیشرفته-تئوری الاستیسیته-ریاضی مهندسی پیشرفته
 • مهندسی عمران(دکتری):تئوری ارتعاشات تصادفی-بتن پیش تنیده-زلزله پیشرفته
 • مهندسی معماری(کارشناسی ارشد):روش های پیشرفته ساخت
 • مهندسی معماری(کارشناسی):مقاومت مصالح و سازه های بتنی

 

 • سوابق تخصصی (عمرانی):

     *ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

*معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

*عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه(4دوره)

*عضو هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

*ریس کمیسیون های حرفه ای و تخصصی در سازمان نظام مهندسی ساختمان

*ریس شورای حل اختلاف استان کرمانشاه(شعبه 143)

*کارشناس رسمی ماده 27

*مدیرعامل شرکت مشاور آبراه توسعه

*عضو علی البدل شورای اسلامی شهر کرمانشاه

*پایه یک طراحی،نظارت و اجرای ساختمان  

*مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 

*مشاور ژئوتکنیک آب منطقه ای استان کرمانشاه

*مشاور مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه

*مشاور و ناظر عالیه  پروژه های فنی راه در استان های مختلف

*ناظر عالیه بنیاد شهید استان کرمانشاه

*کارشناس رسمی قوه قضاییه

*نظارت عالیه عملیات بهسازی خاک و کارهای سیویل در شرکت های مختلف

*مجری طرح ریز پهنه بندی  مناطق شهری در کرمانشاه

*طراح و محاسب  سازه های خاص شهری و غیر شهری

*عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

*مشارکت در پروژه های متعدد مرکز تحقیقات آب-نیرو و ژئوتکنیک لرزه ای

 

 

 • مقالات چاپ شده در ژورنال ها:

1-Gordini, Mehrdad, Mohammad Reza Habibi, Mohammad Hadi Tavana, Mehrzad Tahamouliroudsari and Moslem Amiri, Reliability Analysis of Space structures using Monte-Carlo Simulation Method, Structures Journal, Elsevier, (2017). (Accepted).

2-Gordini, Mehrdad, Mohammad Reza Habibi, Mohammad Hadi Tavana, Mehrzad Tahamouliroudsari and Moslem Amiri, Probabilistic Analysis of Scallop Domes Space Trusses Using Monte-Carlo Simulation Method, Engineering with Computer, (2017).( In Review).

3-Gordini, Mehrdad, Mohammad Reza Habibi, Mohammad Reza Sheidaii, and Mehrzad Tahamouliroudsari. "Reliability analysis of double-layer domes with stochastic geometric imperfections. Advances in Computational Design An international Journal-Techno-Press," Vol 2, No 2, Pages 133-146,(2017).

4-Mohammad Reza Habibi, Investigation of Earthquake Maximum Acceleration Changes of Near Soil Field in Sonqo, 5th international conference on Science&Engineering, Paris, FRANCE, (2016).

5-Heidary, Taleb, and MoHaMadReza Habibi. "Strengthening of Steel Shear Wall by Glass Fiber Reinforced Polymer." Current World Environment, Vol 10, No 1, Pages 412-420, (2015).

6-Habibi, M. R., A. Shafiee, and M. K. Jafari. "Monotonic Behavior Of Geotextile Reinforced Soils Under Discrete Rotation Of Principal Stresses." Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering 38, no. C2 (2014): 325.

7-M. Gholamrezaeinia, M.R. Habibi, E. Haghshenas, Effect Buried Deep Underground Tunnels of the City on seismic Behavior of Structures, first international conference on erban development based on new technologies,Iran, English paper,(2014)

 

8-Arabani, Mahyar, Hasan Sharafi, Mohammed R. Habibi, and Ehsan Haghshenas. "Laboratory evaluation of cement stabilized crushed glass-sand blends." EJGE 17 (2012): 1777-1792.

9-Beigi, Farhad Hassan, Abbas Qhadimi, Mohammad Sharifipour, and Mohamad Reza Habibi. "Experimental study on mechanical behaviour of fiber-reinforced clayey sand." Methods 2: 8-5.(2011).

10-Baziar, M. H., H. Shrafi, T. M. Roudsari, and M. R. Habibi. "Using neural network for prediction of the dynamic period and amplification factor of soil for microzonation." J EJGE 14 (2009).

11-Tahamoli Roodsari, Mehrzad, and Mohammad Reza Habibi. "Using Neural Network For Prediction Of The Dynamic Period And Amplification Factor Of Soil For Microzonation In Urban Area."(2009)

12-Strengthening of steel shear wall by glass fiber reinforced polymer Current world Environment ,March 26.2015

13-Evaluation response of regulated structures with the number of different floors under near-faults earthquake,Civil Engineering Architecture and Urban Management,March 9-10,2016

 

 

 • مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های بین المللی:

1-بررسی تاثیر تراکم میلگردها بر ظرفیت نهایی دال های دو طرفه بتن مسلح به کمک شبکه های عصبی مصنوعی(پانزدهین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور-شهریور 93-ارومیه)

2-اثر عمق فراگیری تونل های زیر زمینی درمحیط های همگن بر رفتار دینامیکی سازه (پانزدهین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور-شهریور 93-ارومیه)

3-ارزیابی میزان تاثیر کاهش ضریب کرنشی سختی بر رفتار لرزه ای اعضای قاب های با مهار بندی واگرا(پانزدهین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور-شهریور 93-ارومیه)

4-روش سازه گسترش یافته و تعیین ابعاد بهینه دامنه خاک و شبکه المان محدود (پانزدهین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور-شهریور 93-ارومیه)

5-تاثیر متقابل الیاف و رطوبت در مقاومت فشاری محدود نشده ماسه رس دار مسلح (ششمین کنگره ملی مهندسی مران اردیبهشت 90-دانشگاه سمنان)

6-بررسی تاثیر زاویه قرار گیری ژئوتکستایل در پایداری شیبها و دیوار خاکی با استفاده از نرم افزار PLAXIS(هفتمین کهنگره ملی مهندسی عمران دانشکده-مهندسی شهید نیکبخت زاهدان-اردیبهشت 92)

7-بررسی تاثیر تعداد طبقات بر رفتار سازه های منظم تحت زلزله های حوزه نزدیک(اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی,مدیریت و توسعه شهری-اسفند 94)

8-بررسی تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر روی شکل پذیری سازه های بتن آرمه (دومین کنفرانس بین المللی عمران,معماری و توسعه اقتصاد شهری-اسفند 94)

9-ارزیابی سیستم قاب خمشی فولادی به دو روش ضرایب بار و مقاومت LRFD و سطوح عملکردی تحت اثر بارگذاری انفجار

10-بررسی تاثیر افزایش ضریب کرنش سختی بر رفتار لرزه ای اعضای خارج از تیر پیوند در قاب هایی با مهاربندی واگرا( پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران –ارومیه)

11-بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک (سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری اسفند 94 –تهران)

12-بکارگیری شبکه ی عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی پاسخ شتاب زلزله برای حوزه نزدیک در خاک تیپⅢ(کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه پایدار شهری-آذر 92-تبریز)

13-بررسی و مطالعه رفتار قاب فولادی تقویت شده با مهاربندی های واگرا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی(کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری-اسفند 94)

14-تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف طرح خطر یکنواخت مطالعه موردی سنندج(کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری-دی 95)

15-بررسی رفتار لرزه ای قاب های خمشی با تیر RBS تحت تحلیل غیرخطی شبه استاتیکی(سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی انسان،معماری،عمران و شهرسازی-اسفند 95)

16-ارزیابی پاسخ سازه های منظم با تعداد طبقات مختلف تحت زلزله های نزدیک گسل(پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری)

17-تقویت دیوار برشی فولادی با الیاف پلیمری شیشه(دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری-اسفند 93)

18-تحلیل عددی رفتار دال مسلح تحت اثر انفجارهای تماسی مقیاس شده (دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری)

19-بررسی تاثیر نانو رس در آزمایش اسلامپ و آزمایش وزن مخصوص بتن سخت شده(سومین کنفرانس ملی انسان,معماری,عمران و شهر-اسفند 95-تبریز)

20-بررسی تاثیر نانو رس بر عملکرد جذب آب و مقاومت فشاری بتن(سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری,شهرسازی و مدیریت شهری-اردیبهشت 96-دانشگاه شیراز)

 

 • کتب تالیفی چاپ شده:

1-خاک های متورم شونده,ناشر آرنا1393

2-طرح و آنالیز سازه های بتن مسلح به زبان مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

3-مدیریت منابع علمی با EndNote,نشر نبض دانش

 

 • کتب تالیفی در حال چاپ:

1-شرحی بر مبحث 9مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتنی جلد1

2-شرحی بر مبحث 9مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتنی جلد2

3-شرحی بر بارهای وارد بر ساختمان بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1392

4-شرح استاندارد 2800

5-تحلیل سازه های 1و2

6-شرح مبحث 7مقررات ملی ساختمان 1392

7- شرح مبحث10مقررات ملی ساختمان 1392

8-مکانیک خاک و مهندسی پی

 

 • پروژه ها و پژوهش های تحقیقاتی:

1-بررسی رفتار خرابی پیشرونده در قاب های خمشی بتنی و محاسبه قابلیت اعتماد در آنها-طرح درون دانشگاهی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه,در دست اقدام,1395

2-بررسی رفتار لرزه ای سدهای دو قوسی بتنی-طرح برون دانشگاهی با سازمان آب منطقه ای کرمانشاه,1396

3-بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله سد بر روی دبی عبوری از سرریز نیلوفری-طرح برون دانشگاهی با سازمان آب منطقه ای کرمانشاه,1396

4-بررسی رفتار لرزه ای مخازن استوانه ای فلزی پایه دار تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی-طرح برون دانشگاهی با سازمان آب منطقه ای کرمانشاه,1396

 

 • استاد راهنمای  پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دکتری:

*ارزیابی اثرانفجار زیر زمینی بر تونل مدفون

*بررسی اثر تاثیر انواع اتصالات بر رفتار  لرزه ای مهاربند زانویی با استفاده از آنالیز

  غیر خطی

*بهبود عملکرد لرزه ای سیستم مهاربند زانویی در شرایط اتلاف انرژی عضو زانویی

*تاثیر پارامترهای دیوار حائل طره ای بر پاسخ دینامیکی

*بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل بر روی رفتار سازه های نامنظم بتنی

*بررسی رفتار قاب های فولادی دارای میراگر ویسکوز مایع

*بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون تحت اثر زلزله-های حوزه نزدیک

*بررسی اثر اتصالات RBS بر رفتار لرزه ای  مهاربند زانویی با استفاده از آنالیز -دینامیکی غیر خطی

*بررسی تاثیر استفاده از مصالح پلیمری مرکب FRP بر رفتار خمشی تیر بتن-آرمه (با دیدگاه بارگذاری دینامیکی)

*بررسی تاثیر ضخامت  ورق فولادی و سخت کننده ها بر رفتار غیرخطی -دیوار برشی فولادی

*تحلیل عددی شکست خمشی تیر بتنی مسلح شده با ورق های کامپوزیتی-GFRP و تغییرشکل نهایی آن

*بررسی و مطالعه رفتار رقاب فولادی تقویت شده با مهاربند واگرا با استفاده از -تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور)

*مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح مستطیلی توخالی تقویت شده با الیاف FRP با-استفاده از آنالیز غیرخطی

*بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از الیاف پلی پروپیلن

*بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از الیاف شیشه ای

*بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از الیاف کربنی

*بررسی اثر میانقاب بر شکل پذیری و ضریب رفتار قاب خمشی بتنی با استفاده-

 از تحلیل استاتیکی غیرخطی

*رفتار سازه های فولادی منظم با مهربند زانویی

*رفتار استاتیکی ماسه رس دار تسلیح شده توسط الیاف پلی پروپیلن

*بررسی تاثیر میراگرهای TLD روی عملکرد لرزه ای سیستم دیوار برشی

*تاثیر محل و اندازه بازشو بر دال تخت بتن مسلح

*مقاوم سازی ستون بتن مسلح با استفاده از رکابی های FRP

*مقایسه قاب بتن مسلح دارای دیوار برشی در حالت وجود یا عدم وجود تیر همبند

*بررسی عملکرد میراگرهای ویسکوز در مقاومت سازه های فولادی در مقابل زلزله

*بررسی رفتار تونل بتن مسلح واقع بر بستر سنگی تحت اثر انفجار

*آنالیز جداسازهای لرزه ای در زلزله های مختلف

*مطالعه و ارزیابی سیستم قاب خمشی فولادی در بارهای انفجاری

*بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای قابهای فلزی با مهاربند کمانش ناپذیر-BRBو مهاربند معمولی

*ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند کمانش-ناپذیر طراحی شده به روش مستقیم مبتنی بر  تغییرمکان

*بررسی اثر طول مهارنشدنی هسته بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر

*بررسی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دیوار برشی فولادی

*تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر روی شکل پذیری سازه های بتن آرمه

*بررسی اثرات الگوهای مختلف زمین لغزش در لوله های فلزی پیوسته

*بررسی تاثیر ضریب شکل پذیری بر ضریب رفتار سیستم دیوار برشی فولادی-نیمه نگهداری شده

در لبه ها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی

*ارزیابی آسیب پذیری پل قوسی سنگی چهر کرمانشاه تحت تحریک زلزله

*بررسی پاسخ سازه های برشی-خمشی به به زلزله های نزدیک گسل

*بررسی تاثیر بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی موجدار سینوسی

*رفتار تونل زیرزمینی شهری در اثر بارهای دینامیکی

*ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح متوسط و ویژه

*تحلیل دینامیکی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد تنگ حمام قصر شیرین)

*مقایسه عملکرد رفتار لرزه ای انواع سیستم مهاربند زانویی با استفاده از تحلیل-استاتیکی غیر خطی

*بررسی رفتار بتن مسلح تقویت شده با الیاف FRP, GRP و مقایسه عملکرد آنها

*بررسی بهسازی و طراحی لرزه ای سازه ها بتنی بر اساس سطح عملکرد-در زلزله های حوزه نزدیک

*مقاوم سازی دال های تخت بتن مسلح با استفاده از رکابی های پلیمری FRP

*بررسی استفاده از میراگر ویسکوز با میرایی مختلف در سازه ها

*بررسی فروریزش سازه ای بتنی بلند مرتبه در ساختمان هایی با اختلاف سطح

*بررسی پارامترهای موثر بر نیلینگ با استفاده از نرم افزار PLAXIS

*تحلیل خطر لرزه ای و طیف طرح خطر یکنواخت (مطالعه موردی سنندج)

*تاثیر پالس زلزله های نزدیک گسل روی پاسخ سازه

*بررسی تأثیر میراگرهای TLD بر روی عملکرد لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی

*تاثیر ساختگاه در پاسخ لرزه ای سازه و مقایسه روشهای آیین نامه ای در زلزله - های حوزه نزدیک

 

 • جوایز,افتخارات و ثبت اختراع:

بودارکننده دیواری خطوط انشعاب و شبکه گاز با قابلیت افزایش ایمنی

 

 • عضویت در سازمان ها و مجامع:

1-عضو کمیته مواد و مصالح IRCOLD

2-عضو انجمن ژئوتکنیک ایران

3-عضویت در کمیته بین المللی سد های بزرگ

4- عضویت در انجمن بتن امریکا

 • حضور در کنفرانس های بین المللی:

1-نوآوری های اخیر در عمران,معماری و شهرسازی شهریور95 تهران

2-سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران,معماری و مدیریت شهری –اسفند 94 تهران

3-بررسی تاثیر نانو رس در آزمایش اسلامپ و آزمایش وزن مخصوص بتن سخت شده,سومین کنفرانس ملی انسان,معماری,عمران و شهر-اسفند 95-تبریز

 

 

 • زمینه علاقه مندی:

1-ژئوتکنیک لرزه ای

2-سدهای خاکی

3-طرح لرزه ای سازه های بتنی

4-زلزله حوزه نزدیک

5-خرابی پیش رونده

6-قابلیت اعتماد