معرفی دفتر امور فرهنگی برادران :

فرهنگ سازی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه یکی از مهمترین و اصلی ترین وظایف دانشگاه ها است. قطعا دانشگاه ها وقتی بر این مهم دست می یابند که علاوه بر داشتن برنامه های علمی و مناسب در دانشگاه برای دانشجویان در سطح جامعه به لحاظ فرهنگی نیز مؤثر باشند لذا به منظور انسجام و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در واحدهای دانشگاهی دفاتر فرهنگ اسلامی تشکیل گردیده اند.

دفتر امور فرهنگی برادران که یکی از این دفاتر می باشد رسیدگی به امور فرهنگی اسلامی دانشجویان پسر را برعهده دارد.

 اهداف دفتر امور فرهنگی برادران :

·         تعمیق و تثبیت اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی در ذهن و فکر دانشجویان و نمود و ظهور اصول و ارزشهای اسلامی در رفتارهای فردی و اجتماعی آنان.

·         ایجاد یک فضای دینی معنوی در دانشگاه و فراهم شدن محیطی که در عین پویایی و پرسشگری دانشجویان ، اعتقادات و ارزشهای اسلامی در آنان غلبه داشته باشد.

·         ایجاد فضای علمی – فرهنگی در همه بخشهای دانشگاه خصوصاً بحش دانشجویی و آموزشی.

·         تلطیف محیط دانشگاهی و ارتقاء سطح دینی و معنوی دانشجویان و استادان

·         شکوفا کردن استعدادهای نهفته دانشجویان در مسیر معارف الهی

·         تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اسلامی شدن دانشگاه ها

·         تربیت افراد متعهد و متخصص برای فعالیت های فرهنگ اسلامی

·         تغییر و اصلاح وضع اخلاقی و پوشش دانشجویان پسر

·         آموزش الگوها و رفتارهای دینی به دانشجویان پسر

·         فرهنگ سازی پایبندی به معیارهای اسلامی و انسانی

 

معرفی کارشناس امور فرهنگی برادران:

نام و نام خانوادگی: سید فرهاد ساداتی   

تحصیلات: دیپلم

عمده وظایف:

·          برنامه‌ريزي و اجراي اردوهاي فرهنگي (اردوي منتخبين ،زيارتي ،سياحتي، توجيهي)

·          اجراي برنامه ديدارها و بازديدهاي فرهنگي.

·          برنامه‌ريزي و برپايي نمايشگاههاي فرهنگي هنري.

·          برنامه‌ريزي جهت تشكيل كانونهاي فرهنگي – هنري.

·          برنامه‌ريزي و برگزاري مسابقات فرهنگي – هنري.

·          برنامه‌ريزي و برگزاري مناسبت ها ، ميزگردها ، همايش‌ها و فراخوان ها.

·          امور تبليغات اسلامي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

·          ايجاد تمهيداتي جهت برگزاري مراسم اعتكاف.